Самые интересные фразы на болгарском языке

0
15198

Самые интересные фразы на болгарском языке с переводом на русский язык

самые интересные фразы
Самые интересные фразы — мудрость прошлого!

Мы представляем вашему вниманию самые интересные фразы великих мыслителей и философов, а также народную мудрость.

Итак, читайте наши самые интересные фразы, размышляйте над ними и становитесь мудрее и мудрее, чтобы быть счастливее!

Една от най-вредните и най-опасни мисли е «Всички така правят», — Л.Н. Толстой.

Одна из самых вредных и опасных мыслей — «Все так делают».

Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме, – Васил Левски.

Время в нас и мы во времени, оно преображает нас и мы преображаем его.

Тайната е всичко, което е било, всичко, което е, и всичко което някога ще бъде! – Ралф Уалдо Емерсън.

Секрет в том, что все, которое было, все, что есть, и все, что когда-либо будет! — Ральф Уолдо Эмерсэн.

самые интересные фразысамые интересные фразы
Самые интересные фразы

Векове наред философите блъскат главите си с въпроса може ли човек да ръководи живота си и да бъде господар на делата си или съдбата винаги има последната дума!

Веками философы недоумение относились к вопросам: может ли управлять человек своей жизнью и быть хозяином своих действий или судьба всегда имеет последнее слово!

В самотата можеш да загубиш или да намериш себе си. Това зависи от душата ни и от това как я приемаме, с отчаяние или мъдрост!

В одиночестве потеряешь или найдешь себя. Это зависит от души и того как мы принимаем, с отчаянием или мудростью!

самые интересные фразы
Самые интересные фразы

Казват ни,че всеки ще бъде известен за 15 мин. Но в днешно време когато популярноста е най-големия наркотик тези 15 мин. никога не стигат!

Нам говорят, что все любой может быть знаменит за 15 минут. Но в настоящее время, когда популярность является крупнейшим наркотиком этих 15 минут никогда не бывает достаточно!

В дългия път на историята какво е значението на всеки отделен живот, истинската мярка за един живот не е колко хора са чули нашето име, а дали сме повлияли върху живота на други хора!

Долгий путь истории и в чем смысл каждого отдельной жизни, истинным мерилом жизни является не то, сколько людей слышали наше имя, а то что  повлияло сверху на жизнь других людей!

Дали причината да се страхуваме толкова от непознатото не се корени в това че познаваме себе си твърде добре!

Если причиной того страха перед неизвестным, который коренится не в том, что мы слишком хорошо знаем самих себя очень хорошо!

Защо се разпределяме на групи? Заради приятелството на другите или от страх че ще останем сами!

Почему разделяются на группы? Ради дружбы с другими или от страха, что останемся одни!

Когато безбройните варианти на човешкия страх се сблъскат с творческия гений резултатът може да бъде ужасен!

Когда бесчисленные вариации человеческих страстей сталкиваются с творческим гения, результат может быть ужасным!

самые интересные фразы
Самые интересные фразы на болгарском языке с переводом на русский

Хората издигат силните, красивите и гениалните на пиедестал. Ако се отнасяхме и с недъгавите, като с равни щяхме да видим, че те също могат да бъдат герои!

Люди поднимают сильное, красивое и блестящее на пьедестал. Если вы относитесь и с немощными, как с равными, мы увидим, что они тоже могут быть героями!

По дългия път между люлката и гроба пътуваме сами, но качеството на пътуването не се определя от произволни обстоятелства. Това се решава, само и единствено от нашия избор!

Долгое путь между колыбелью и могилой, путешествем в одиночку, но качество путешествие не определяется случайными обстоятельствами. Это решается только и исключительно по нашему выбору!

Не е важно как посрещаме смърта,по важно е как посрещаме живота, да живеем всеки нов ден с надежда, смелост и любов сякаш е последният ни!

Это не имеет значения, как мы встречаем смерть, более важно, как мы встречаем жизнь, чтобы жить каждый новый день с надеждой, мужеством и любвью, как если бы это был последний наш!

В Библията се казва: «Не съди, защото ще бъдеш съден». Ако надзърнем отвъд слабостите на тези които смятаме за немощни ще съзрем изненадваща сила, която се крие в тях!

Библия говорит: «Не судите, потому что вы будете судимы.» Если заглянем за пределы слабостей, из-за которых считаем, что мы немощны, тогда мы узрим удивительную силу, которая лежит в нас!

Луната може да причини лудост и припадъци, но тази вечер тя свети, като мрачен предвестник на утрото!

Луна может вызвать безумие и припадки, но в этот вечер она сияет, как мрачный предвестник утра!

В кой точно момент човешката свободна воля продължава да съществува и ако се лишим от свободната си воля дали ще останем все още човеци!

В какой момент человеческая свободная воля продолжает существовать, и если лишимся свободной воли, будем ли, останемся ли все еще людьми!

Харесвам мечтите за бъдещето повече от историите за миналото!

Нравятся мечты о будущем больше, чем рассказы о прошлом!

Животът не е поредица от и… и… и… Животът е поредица от или… или… или…

Жизнь представляет собой серию из и … и … и … Жизнь представляет собой серию из или … или … или …

Зная защо има толкова много хора, които обичат да цепят дърва. В тази дейност те незабавно виждат резултатите.

Знаю, почему существует так много людей, которые любят колоть дрова. В этом упражнении вы незамедлительно увидите результаты.

Помислете добре преди да заложите щастието си за шепа спомени.

Подумайте хорошо, прежде чем отдать свое счастья ради горстки воспоминаний.

Може би понякога е най-добре да си сляп, за да виждаш нещата такива каквито са, и да не си заслепен от начина, по който изглеждат.

Может быть, иногда лучше быть слепым, чтобы видеть вещи как они есть, а не быть ослепленным, как они выглядят.

Блажен е този, който не очаква нищо, защото никога няма да бъде разочарован.

Блажен тот, кто ничего не ждет, потому что никогда не будет разочарован.

Ако разтвориш доверчиво ръце, ще разбереш кой иска да те прегърне и кой – да те прикове към кръста.

Если откроешь доверяя руки, то узнаешь, кто хочет, чтобы обнять и кто — приковать к кресту.

Любовта е вечна, освен ако междувременно не се случи нещо.
Два монолога не правят диалог.

Любовь вечна, особенно, если в то же время не произошло что-то. Два монолога не делают диалога.

Самые интересные фразы — это еще не конец! Продолжение следует…